Dorénavant

Táto séria olejomalieb zaznamenáva významné fázy jedného nádherného vzťahu od jeho začiatku až po jeho koniec. Každý kvet je vedome vybratý a jeho historicko-umelecký, či osobný význam i kompozícia korešpondujú s momentom na ktorý odkazuje.

Dorénavant znamená – od tohto momentu. Tento výraz najlepšie vystihuje, ako každou minútou ktorá uplynie nič nie je také ako bolo pred jej uplynutím. Všetko sa neusátle mení. Niet návratu, len napredovania. Dôležité je žiť v prítomnosti a byť si vedomý hodnoty momentu, ktorý prežívame.


Ak máte záujem o kúpu ktoréhokoľvek z originálov, neváhajte ma kontaktovať.

Hit enter to search or ESC to close